Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Transformace

Naše organizace je zapojena do individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ,,Transformace sociálních služeb", který je od ledna 2013 realizován Odborem implementace fondů EU a Odborem sociálních služeb a sociální práce.

Projekt je zaměřen na transformaci pobytových sociálních služeb na služby komunitní. Jedná se o změnu velkokapacitních ústavních služeb pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavních zařízení do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Cílem komunitních služeb je podpora uživatele v zapojení se do většinové společnosti a na trh práce.

Do projektu je zapojeno celkem 40 zařízení ze všech krajů ČR, ve kterých již transformace sociálních služeb probíhá nebo které chtějí s transformací svých služeb začít.