Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Projekt Vzdělávání v sociálních službách ESF


Projekt ESF - Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch

Evropská unie - Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

 • Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006172, Vzdělávání v sociálních službách.

   

  Popis projektu


  Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků podle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách s ohledem na humanizaci stávajících institucionálních služeb a rozšíření komunitních služeb, spojená se změnou cílové skupiny v CPTS Zbůch z dětí a dospívajících na cílovou skupinu osob dospělých. 


 • Aktuální informace

  Plánujeme:

  Vzdělávání:

  Sexualita a vztahy lidí s postižením - školitel Petr Eisner, DiS. - 14. 11. 2017 a 12. 12. 2017

  Uživatel drog jako klient sociální služby - školitel Mgr. et Mgr. Jan Zahradník - 15. a 16. 1. 2018

  Výcvik certifikovaného manažera v sociálních službách - školitel EDUCO Centrum - proběhne v 5ti blocích v průběhu roku 2018 pro 13 vedoucích pracovníků organizace

  Supervize:

  14. 12. 2018 - supervizor Mgr. Kamila Bobysudová

  Odborná stáž pracovníků:

  Slovensko - 7. - 10. 11. 2017 - Odborná stáž pracovníků v partnerském zařízení Gaudeamus v Bratislavě

  Slovensko - 1. čtvrtletí 2018 - Odborná stáž pracovníků v partnerském zařízení Gaudeamus v Bratislavě

  Workshop:

  Předání zkušeností ze zahraniční cesty ve Švýcarsku za účasti ředitelů navštívených zařízení Cypriana Eggenschwilera a Alexandra Waebera - proběhne v 1. čtvrtletí 2018

  Již proběhlo:

  Vzdělávání:

  Psychiatrické minimum pro praxi v sociálních službách - školitel MUDr. František Matuška - 1. 6., 2. 6., 19. 7, 31. 8., 1. 9., 9. 11. 2017, školení probíhala ve dvou dnech (16 hodin), celkem proškoleno 41 pracovníků organizace

  Supervize:

  27. 6. 2017 - supervizor Mgr. Kamila Bobysudová

  9. 10. 2017 - supervizor Mgr. Kamila Bobysudová

  Odborná stáž pracovníků:

  Švýcarsko - 5. 6. 2017 - 8. 6. 2017 - Odborná stáž, které se zúčastnilo 6 pracovníků organizace v partnerských zařízeních Stiftung des Seebezirks für Erwachsene Behinderte SSEB, Les Ateliers de la Glâne a Les Greseve du Lac

 • JménoPoziceTelefonEmail

  Ing. Roman Reiser

   Ing. Jindřiška Holá

   Bc. Petra Křížová

  odborný garant projektu

  ekonomické zajištění projektu

  administrativní zajištění projektu

  606 622 567

  776 414 930

  776 414 897

  roman@reiser.cz

  hola@centrumzbuch.cz

  krizova@centrumzbuch.cz